Kata Kata Indah Mutiara Islam Penuh Hikmah

Kata Kata Indah Mutiara Islam Penuh Hikmah - Kata kata ini sengaja saya buat untuk memuaskan dahaga anda dengan nuansa islami yang mana mayoritas yang membaca ini adalah kaum muslimin. Untuk itu saya berinisiatif untuk membuat artikel kata-kata ini dengan nuansa islamiah. Dan mudah mudahan Kata Kata Indah Mutiara Islam Penuh Hikmah ini bisa mencerahkan hati anda semua. berikut adalah beberapa Kata Kata Indah Mutiara Islam Penuh Hikmah yang bisa saya sampaikan, Selamat Membaca..!!!

Kata Kata Indah Mutiara Islam Penuh Hikmah


“Apabila Allah menghendaki hamba-Nya mendapatkan kebaikan maka Allah segerakan baginya hukuman di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan untuknya maka Allah akan menahan hukumannya sampai akan disempurnakan balasannya kelak di hari kiamat.”

Yaa Tuhan kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan beriman.”

“Dan tidaklah bagi seseorang kecuali apa yang telah dia kerjakan”

“Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan maka berlindunglah kepada Allah”

“Kebajikan itu bukanlah sekedar menghadapkan wajah ke arah timur dan barat. Namun kebajikan yang sejati adalah kebajikan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang yang dalam perjalanan / safar, peminta-minta, dan memerdekakan budak. Sebagaimana mereka juga mendirikan shalat , membayar zakat, dan selalu memenuhi janji bila berjanji. Mereka juga bersabar ketika ditimpa kesusahan, derita, dan ketika berperang. Mereka itulah orang-orang yang benar dan merekalah orang-orang yang nyata-nyata bertaqwa”

“Tidaklah menimpa suatu musibah kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah maka Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya.”

“Yang mengikuti mayit itu tiga perkara; Dua kembali dan satu yang tinggal. Mayit diikuti keluarga, harta dan amalnya. Maka keluarga dan hartanya kembali pulang dan yang tinggal adalah amalnya.” 

“Barang siapa yg menyaksikan jenazah hingga mensholatinya, maka ia mendapatkan pahala satu qirath. Dan barangsiapa yg menyaksikannya sampai jenazah itu dikuburkan, maka ia mendapat pahala dua qirath.”kemudian ditanyakan , “Apakah yg dimaksudkan dengan dua qirath itu ?”Nabi menjawab , “Ia seperti dua gunung yg besar.”

Bergaulah dengan orang Sholeh, dia tidak sekedar mengirimi karangan bunga, namun DOA, bantuan hingga mengurus jenazah dengan baik

Salah satu hal yang perlu diperhatikan Oleh seorang anak yg mencintai orangtuanya bergaul dengan orang yg bail/shalih hingga Ada yg cukup mensholatkan

Tidaklah ada seorang muslim yang meninggal kemudian disholatkan oleh 3 shaf kaum muslimin kecuali wajib baginya (surga)

Tidaklah suatu jenazah disholatkan oleh kaum muslimin yang mencapai seratus orang seluruhnya memberi syafaat (dengan sholat) kepadanya, kecuali ia diampuni (dengan sebab syafaat sholat orang-orang tersebut)

Tidaklah seorang lelaki muslim meninggal, kemudian disholatkan jenazahnya oleh 40 laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya 

“Kalian tidak dapat masuk surga hingga kalian beriman. Dan kalian tidaklah dapat menggapai kesempurnaan iman hingga kalian saling mencintai. Sudikah kalian aku tunjukkan kepada satu hal yang bila kalian lakukan niscaya kalian salin mencintai? TEBARKANLAH UCAPAN SALAM di tengah-tengah kalian“.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel