Kata-Kata Sunda Kasar

Kata-Kata Sunda Kasar

Sakapeung hirup teh hayang siga kitu siga kieu kabita ku perkara nu aya di diri batur, padahal hirup nu sabenernamah hirup nu ayeuna ekeur di jalanan jeung kahirupan nu bakal di sanghareupan.


Babaturan anu boga akhlak goreng, lewih bahaya tinimbang oray anu beracun.


Sakapeungmah ari cileuh anu aya dina mata sorangan teu katempo, sedengkeun cileuh anu aya dina panon batur kuat ka di kekeak nepikeun ka batur anu di kekeak ngarasa kaeraan.


Mulih Kajati mulang Kaasal (semuanya berasal dari Yang Maha Kuasa yang maha murbeng alam, semua orang akan kembali keasalnya).


Omat urang kudu bisa ngaji diri (kita harus bisa mengkaji diri sendiri jangan suka menyalahkan orang lain)


Leuweung ruksak, cai beak, manusa balangsak (hutan harus dijaga, sumber air harus dimaintain kalo tidak maka manusia akan sengsara).Saha we nu bade nyangkekamari abdi nu ngajagiBebende nu hade hatepamatri ati nu sajati


TULUNG…..TULUNG…..RS cipto mangunkusumo kahuruan…..2 dokter kritis….5 suster maot…..10 mayit  kabur …


Aya listrik di masigit, caangna kamana manaAya istri jangkung alit, hanyakal geuning waria


Daun hiris dibeungkeutan, dibawa ka juru leuiitAnu geulis ngadeukeutan hayangeun dibere duit


kuring ek coba dahar alien ah.gregeteun hayang apal rasana


Pedah kuring kuralang kurilingucing ge’ring ngahariringTengah peuting jempaling jemplingkuring nyaring hayang ngising


Ku pedah urang babaturan sajatiManéh gumbira kuring gumbiraManéh hanjelu kuring milu hanjeluManéh seuri kuring seuriManéh ceurik kuring ogé ceurikManéh tikecebur kana got kuring seuseurian  nepika ticeurik-ceurik…


Ka Jampang mawa pakarangajang pe’rang makalanganKa akang naha sale’mpangakang sayang ngan ka yayang


Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legokTai cakcak ninggang huntu, laun-laun nya dilebok..


Budak leutik bisa ngapungEta kalong ngranaBotak saeutik jiga celempungasa hayang ngarampana


Colenak enak dicocol, Komo mun tambah kalapaBeletak pitak ditakol, Poho mun sirah mitoha, Hampura abah teu dihaja!!!


Kenangan endah keur babarengan jeung anjeun ek di inget inget nepi ka poho


Saha we nu bade nyangke, kamari abdi nu ngajagiBebende nu hade hate, pamatri ati nu sajati

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel